Lấy lại dữ liệu máy tính bị mất do ghost nhầm

Lấy lại dữ liệu máy tính bị mất do ghost nhầm
Rate this post

Ngày 26-9-2017 lấy lại dữ liệu cho anh Nghĩa SĐT O12463xx688. Máy tính laptop bị mất dữ liệu do ghost nhầm dẫn đến bị gộp ổ. Dữ liệu được phục hồi lại và bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *