Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu máy tính Lenove bị Virus mã hóa dữ liệu

Lấy lại dữ liệu máy tính Lenove bị Virus mã hóa dữ liệu

Lấy lại dữ liệu máy tính Lenove bị Virus mã hóa dữ liệu
Rate this post

– Ngày 6/10/2016 lấy lại dữ liệu máy tính Lenovo bị Virus mã hóa dữ liệu cho chị Quý (o9766529301). Ngay trong ngày chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *