Lấy lại dữ liệu máy tính Lenove bị Virus mã hóa dữ liệu

Lấy lại dữ liệu máy tính Lenove bị Virus mã hóa dữ liệu
Rate this post

– Ngày 6/10/2016 lấy lại dữ liệu máy tính Lenovo bị Virus mã hóa dữ liệu cho chị Quý (O9766529301). Ngay trong ngày chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *