Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ 160GB bị mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ 160GB bị mất dữ liệu
5 (100%) 1 vote

Ngày 10-11-2017 lấy lại dữ liệu thẻ nhớ cho chị Quỳnh SĐT O9365xx466. Thẻ nhớ 16GB bị mất dữ liệu. Dữ liệu trong thẻ nhớ đã được lấy lại thành công và bàn giao cho chị Quỳnh ngay sau đó.

10.11thẻ nhớ 160GB bị mất dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *