Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ 32GB Cut nhầm mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ 32GB Cut nhầm mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ 32GB Cut nhầm mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 29/11/2016 lấy lại dữ liệu thẻ nhớ 32GB cho anh Du(O917505405). Tình trạng do khách hàng Cut nhầm mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày.

 

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *