Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ 32GB mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ 32GB mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ 32GB mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 9/3/2017 cứu dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ tiếp nhận thẻ nhớ của Anh Quỳnh  (O1628783762). Thẻ 32GB bị mất dữ liệu . Cứu dữ liệu ổ cứng Nguyễn Ngọc Vũ đã cứu thành công và bàn giao cho khách hàng  trong ngày

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *