Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ 32GB mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ 32GB mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 9/3/2017 cứu dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ tiếp nhận thẻ nhớ của Anh Quỳnh  (O1628783762). Thẻ 32GB bị mất dữ liệu . Cứu dữ liệu ổ cứng Nguyễn Ngọc Vũ đã cứu thành công và bàn giao cho khách hàng  trong ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *