Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ 8GB format mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ 8GB format mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 20/2/2017 lấy lại data thẻ nhớ cho anh Đức Anh (O963515009). Thẻ nhớ 8GB thẻ đòi format dữ liệu được cứu thành công và bàn giao cho khách hàng trong ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *