Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ điện thoại 16GB virus mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ điện thoại 16GB virus mất dữ liệu
Rate this post

– Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ điện thoại 16GB cho anh Huynh (o976568004) ngày 18/7/2016. Thẻ nhớ bị mất dữ liệu do Virus đổi tên file. Chúng tôi tiến hành phục hồi dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu thẻ nhớ 16GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *