Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh 32GB xóa nhầm

Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh 32GB xóa nhầm
Rate this post

Ngày 3/4/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Tiệp (O947799990). Thẻ nhớ máy ảnh CF 32GB bị mất data do xóa nhầm Video. Trong ngày dữ liệu Video của anh Tiệp được phục hồi.

lấy lại dữ liệu thẻ 32GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *