Lấy lại dữ liệu ổ cứng 500Gb Seagate mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng 500Gb Seagate mất dữ liệu
Rate this post

Anh Thành – 0988358699 mang ổ cứng tới trong tình trạng mất dữ liệu. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng 500Gb Seagate vào ngày 24/02/2016. Chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao lại dữ liệu cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *