Lấy lại dữ liệu ổ cứng camera 1TB bị format

Lấy lại dữ liệu ổ cứng camera 1TB bị format
Rate this post

Ngày 24/3/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng camera cho chị Nga (O943909943). Ổ cứng Seagate 1TB model: ST31000528AS. Hdd camera bị format. Tất cả data được cứu thành công và bàn giao cho chị Nga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *