Lấy lại dữ liệu ổ cứng camera bị format

Lấy lại dữ liệu ổ cứng camera bị format
Rate this post

Ổ cứng đầu camera Seagate 500GB model: ST500DM002 được khách hàng mang tới trong tình trạng ổ cứng bị format trên máy tính, khách hàng đã mang qua nơi khác can thiệp nhưng không thành công. Ngày 07/05/2016 lấy lại dữ liệu  ổ cứng camera và bàn giao dữ liệu lại cho khách hàng – 0907676666

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *