Lấy lại dữ liệu ổ cứng Camera Western 2TB mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Camera Western 2TB mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 23/7/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng camera Western 2TB model: WD20EZRX cho anh Hiệp (o977975875). Ổ cứng bị mất dữ liệu do xóa nhầm và đã ghi đè. Tất cả dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu WD20EZRX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *