Lấy lại dữ liệu ổ cứng desktop Seagate 500GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng desktop Seagate 500GB chết cơ
Rate this post

– Lấy lại dữ liệu ổ cứng desktop Seagate 500GB model: ST500DM002 cho chị Phượng ở Hải Phòng (o936941266) ngày 27/6/2016. Ổ cứng có hiện tượng không truy cập được. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

lấy lại dữ liệu ST500DM002

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *