Lấy lại dữ liệu ổ cứng di động Hitachi lỗi 1/4 đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng di động Hitachi lỗi 1/4 đầu từ
Rate this post

Bàn giao toàn bộ dữ liệu cho cô Thảo – 0936391904. Khách hàng mang ổ cứng 1TB model: HTS721010A9E630 tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng di động Hitachi vào ngày 18/04/2016, ổ cứng mang tới trong tình trạng không nhận ổ cứng. Qua kiểm tra ổ cứng bị lỗi ¼ đầu từ.

lấy lại dữ liệu HTS721010A9E630

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *