Lấy lại dữ liệu ổ cứng di động Western 2TB mất data

Lấy lại dữ liệu ổ cứng di động Western 2TB mất data
Rate this post

– Ngày 9/2/2017 cứu dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ tiếp nhận ổ cứng của anh Mạnh  (O1683937518). Ổ cứng di động Western 2TB bị mất dữ liệu do cắm trên máy Mac cài xong box bị mất data. Dữ liệu được recover thành công trong ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *