Lấy lại dữ liệu ổ cứng Fujitsu 120GB bị hỏng cơ

5/5 - (1 vote)

Ngày 28-12-2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Hải Dương SĐT 09343xx792. Ổ cứng Fujitsu 120GB nguyên nhân bị chết cơ, đã bị can thiệp mở cơ, sau 2 ngày dữ liệu được lấy lại thành công. 28-12 Fujitsu 120GB hỏng cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button