Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Fujitsu 250GB Format nhầm mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Fujitsu 250GB Format nhầm mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Fujitsu 250GB Format nhầm mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 20/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Fujitsu 250GB model: MHX2250BT cho anh Cường(o985982983). Do khách hàng Format ổ D mất dữ liệu và ổ bị Bad. Chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Fujitsu 250GB

 

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *