Lấy lại dữ liệu ổ cứng Fujitsu 250GB Format nhầm mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Fujitsu 250GB Format nhầm mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 20/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Fujitsu 250GB model: MHX2250BT cho anh Cường (O985982983). Do khách hàng Format ổ D mất dữ liệu và ổ bị Bad. Chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Fujitsu 250GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *