Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Fujitsu đòi format

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Fujitsu đòi format

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Fujitsu đòi format
Rate this post

Ổ cứng Fujitsu 250GB được khách hàng mang tới mô tả ổ E:\ đòi format, đã dùng phần mềm can thiệp nhưng không thành công. Nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị bad sector. Ngày 28/04/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Fujitsu. Anh Hải – 0987159360 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

Lấy lại dữ liệu Fujitsu 250GB

Check Also

7309 Seagate 500GB mất định dạng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *