Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 160GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 160GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 14/2/2017 lấy lại data ổ cứng cho anh Hoàng (O938833337). Hard drive Hitachi 160GB model: HTS543216. Tình trạng ổ cứng không hoạt động. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân bị chết cơ. Dữ liệu được của khách hàng được phục hồ i toàn vẹn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *