Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 160GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 160GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 23/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 160GB model: HDP7250 cho anh Huy (O904082948). Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng không hoạt động. Qua kiểm tra xác định nguyên nhân ổ chết cơ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 160GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *