Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB bị chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB bị chết cơ
Rate this post

– Ngày 30/8/2017 Lấy lại dữ liệu ổ cứng cho khách hàng là anh Hùng(O904362815). Nguyên nhân ổ cứng Hitachi model :HTS5450  của anh bị chết cơ. Ngay sau đó cuudulieuhdd.com đã phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho anh.

Lấy lại dữ liệu-Hitachi-320Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *