Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 30/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS5432 cho anh Tân (O973378134). Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân đầu từ lỗi, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB đầu từ lỗi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *