Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 30/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS5432 cho anh Tân(o973378134). Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân đầu từ lỗi, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB đầu từ lỗi

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *