Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB Bad Sector

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB Bad Sector

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB Bad Sector
Rate this post

– Ngày 23/2/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho cho khách hàng (O983474222). Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS7250500 được khách hàng mang đến trong tình trạng khi kết nối vào máy tính bị treo đơ. Công ty tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng bị bad sector nặng. Tất cả data được khôi phục thành công và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu HTS7250500

Check Also

7248 Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *