Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB Bad Sector

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB Bad Sector
Rate this post

– Ngày 23/2/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho cho khách hàng (O983474222). Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS7250500 được khách hàng mang đến trong tình trạng khi kết nối vào máy tính bị treo đơ. Công ty tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng bị bad sector nặng. Tất cả data được khôi phục thành công và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu HTS7250500

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *