Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đầu từ lỗi
Rate this post

Ngày 5/4/2017 lấy lại dữ liệu cho chị Hằng (O904140515). Hard disk Hitachi 500Gb model: HTS545050A7. Nguyên nhân đầu từ có vấn đề, flatter kém. Tất cả data được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu HTS545050A7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *