Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 5/4/2017 lấy lại dữ liệu cho chị Hằng (O904140515). Hard disk Hitachi 500Gb model: HTS545050A7. Nguyên nhân đầu từ có vấn đề, flatter kém. Tất cả data được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu HTS545050A7

Check Also

7248 Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *