Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 18/10/16 lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450 cho anh Tân(o986631242). Tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định hỏng đầu từ, đĩa kém. Dữ liệu đã được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB hỏng đầu từ

Check Also

6796 ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém5 (100%) 1 vote Ngày 16-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *