Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500Gb hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500Gb hỏng đầu từ
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi mang tới trong tình trạng đánh rơi máy lúc đang chạy. Sau khi kiểm tra ổ cứng bị hỏng đầu từ.  Ngày 08/01/2016 Dữ liệu được phục hồi thành công ngay trong ngày và bàn giao lại cho anh Nam – 0988806555.  Ổ cứng Hitachi 500Gb model: HTS5450A7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *