Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 29/9/2016  lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450 cho anh Dương (O974334680). Nguyên nhân mất dữ liệu. Sau 1 ngày chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *