Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 10/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450 cho chị Thương (o947042759). Nguyên nhân do khách hàng làm mất dữ liệu. Chúng tôi đã phục hồi lại tất cả dữ liệu ngay trong ngày và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *