Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB mất dữ liệu
Rate this post

– Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS545050A7E380 cho anh Việt (o984541282) ngày 14/7/2016. Ổ cứng mang đến trong tình trạng mất dữ liệu do khách hàng chạy lại khôi phục cài đặt gốc nên mất toàn bộ dữ liệu. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng ngay sau đó.

lấy lại dữ liệu HTS545050A7E380

Check Also

7026 ổ cứng Seagate 250GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày 16-11-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *