Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB do virus mã hóa dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB do virus mã hóa dữ liệu
Rate this post

– Ngày 28/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450 cho anh Trung (O936263236). Nguyên nhân do Virus mã hóa dữ liệu. Tất cả dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày và ban giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *