Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 80GB đầu đọc lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 80GB đầu đọc lỗi
Rate this post

– Ngày 31/10/2016  lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 80GB model: HDS7210 cho Khách hàng (O911171676). Nguyên nhân đầu đọc lỗi. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *