Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi bị hỏng cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi bị hỏng cơ
Rate this post

Ổ cứng desktop 250GB, model: HDS721025CLA382 được khách hàng gửi lên trong tình trạng không nhận. Qua kiểm tra nguyên nhân do bị hỏng cơ. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi. Ngày 18/05/2016 bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng ở Hải Phòng – 0919166xxx.

Lấy lại dữ liệu HDS721025CLA382

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *