Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi chết cơ
Rate this post

Ổ cứng Hitachi 500GB model: HDS721050CLA662 được khách hàng – 0919792555 mang tới trong tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi vào ngày 15/04/2016 đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng

lấy lại dữ liệu HDS721050CLA66

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *