Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi chết cơ
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HDS721050CLA362 cho anh Mạnh – 0936366649 vào ngày 09/03/2016. Ổ cứng mang tới trong tình trạng bị chết cơ. Đã bàn giao dữ liệu

lấy lại dữ liệu 9.3.06.HDS721050CLA362

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *