Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi lỗi đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi lỗi đầu từ
Rate this post

Ổ cứng được anh Thắng – 0986554954 mang tới trong tình trạng bị lỗi đầu từ. Ngày 01/06/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS545050A7. Sau khi phục hồi toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *