Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi mất dữ liệu
Rate this post

Anh  Lập ở Hải Dương – 0979826618 mang ổ cứng trong tình trạng mất dữ liệu do xóa nhầm trên phân vùng ổ C. khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS725032A7E630. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 19/05/2016

Lấy lại dữ liệu HTS725032A7E630

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *