Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi mất dữ liệu
Rate this post

Đã bàn giao dữ liệu cho anh Tiến – 0948057007.  Ngày 15/03/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 750GB model: HTS5475750A9E384. Tình trạng: bị mất do trong quá trình chạy Recovery đã thao tác nhầm dẫn đến toàn bộ dữ liệu bị mất.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi mất dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *