Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi treo máy

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi treo máy
Rate this post

Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS541075A9E680 được mang tới trong tình trạng không nhận, bị treo máy khi kết nối với máy tính. Nguyên nhân ổ cứng bị lỗi 1/4 đầu từ. Ngày 12/03/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi cho anh Linh – 01639072414. Đã bàn giao dữ liệu.

lấy lại dữ liệu 12.3.06.HTS541075A9E680

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *