Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop bị treo

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop bị treo
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Hiatchi 640Gb cho anh Bình – 0979557133. Theo môi tả của khách hàng ổ cứng bị treo, không truy xuất được dữ liệu. Chúng tôi xác định nguyên nhân ổ cứng bị Bad sector nặng, đầu từ đọc kém. Sau khi tiến hành khôi phục chúng tôi đã bàn cho khách hàng vào ngày 30/01/2016

lay lai du lieu 30.1.06 Hiatchi 640Gb

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *