Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 500GB hỏng 1/4 đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 500GB hỏng 1/4 đầu từ
5 (100%) 1 vote

Ngày 11/7/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Sơn (O904120986). Ổ cứng laptop Hitachi 500GB model: HTS547550A9. Nguyên nhân ổ cứng của khách hàng bị hỏng 1/4 đầu từ, đĩa kém. Toàn bộ data được phục hồi và bàn giao cho anh Sơn ngay sau đó.

lấy lại dữ liệu-Hitachi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *