Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Seagate 500GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Seagate 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 24/01/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng máy tính laptop cho chị Chi (O904168868). Ổ cứng Seagate 500Gb Model: ST500LT012 mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng chết cơ. Toàn bộ data của khách hàng được cứu đầy đủ và bàn giao sau 1 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *