Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Seagate mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Seagate mất dữ liệu
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Seagate 320GB model: ST9320325AS. Ngày 11/04/2016 đã bàn giao dữ liệu cho anh Sơn – 0976886460. Ổ cứng bị mất dữ liệu do xóa nhầm, khách hàng đã chạy phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu ST9320325AS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *