Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba hỏng 2/6 đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba hỏng 2/6 đầu từ
Rate this post

Khách hàng mang ổ cứng tới kích vào bị treo máy và không nhận ổ cứng. Nguyên nhân là do hỏng 2/6 đầu từ. Khách hàng yêu cầu lấy 6/6 đầu từ. Anh Quyền – 0986355667 yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Toshiba 1Tb, Model: MK1059GSM. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 27/04/2016.

Lấy lại dữ liệu MK1059GSM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *