Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Western 500GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Western 500GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Western 500GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 23/7/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop model: WD5000BMVW cho anh Tuấn Anh (o918498199. Ổ cứng có hiện tượng bị treo, mất định dạng (RAW). Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng hỏng 1/3 đầu từ. Tất cả dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu WD5000BMVW

Check Also

7024 ổ cứng Toshiba 160GB bị chết cơ

cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 160GB bị chết cơ

cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 160GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày 18-11-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *