Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Western có tiếng kêu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Western có tiếng kêu
Rate this post

Bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh Huynh – 0979686835. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Western 500GB model: WD5000BPVT không nhận vào ngày 17/05/2016. Qua kiểm tra xác định nguyên nhân do ổ cứng bị chết cơ và có tiếng kêu nhỏ. Chúng tôi đã khôi phục thành công và bàn giao cho anh Huynh.

Lấy lại dữ liệu WD5000BPVT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *