Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Maxtor 80GB hỏng Motor, đĩa kém

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Maxtor 80GB hỏng Motor, đĩa kém

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Maxtor 80GB hỏng Motor, đĩa kém
Rate this post

– Ngày 30/8/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng model: STM380215AS cho khách hàng(o936 122 335). Nguyên nhân ổ cứng là hỏng Motor, đĩa kém. Tất cả dữ liệu của khách hàng được phục hồi lại sau 1 ngày.

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *