Lấy lại dữ liệu ổ cứng Maxtor 80GB hỏng Motor, đĩa kém

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Maxtor 80GB hỏng Motor, đĩa kém
Rate this post

– Ngày 30/8/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng model: STM380215AS cho khách hàng (o936 122 335). Nguyên nhân ổ cứng là hỏng Motor, đĩa kém. Tất cả dữ liệu của khách hàng được phục hồi lại sau 1 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *