Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung đầu từ lỗi
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung 750GB model: ST750LM022 không nhận, nguyên nhân do đầu từ  lỗi. anh Minh – 0904167794 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu vào ngày 18/05/2016

Lấy lại dữ liệu ST750LM022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *