Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy tính 160GB bị Bad Sector

– Ngày 13/2/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng máy tính cho anh Hùng (O984293077). Hdd desktop Samsung 160GB model: HD161GJ trong tình trạng không truy xuất được dữ liệu. Nguyên nhân ổ cứng bị Bad Sector nặng. Chúng tôi đã recover thành công data cho quý khách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button