Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy tính 160GB bị Bad Sector

Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy tính 160GB bị Bad Sector

Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy tính 160GB bị Bad Sector
Rate this post

– Ngày 13/2/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng máy tính cho anh Hùng (O984293077). Hdd desktop Samsung 160GB model: HD161GJ trong tình trạng không truy xuất được dữ liệu. Nguyên nhân ổ cứng bị Bad Sector nặng. Chúng tôi đã recover thành công data cho quý khách.

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *