Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy tính format nhầm

Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy tính format nhầm
Rate this post

Ngày 13/3/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Hữu (O963095528). Ổ cứng máy tính mất dữ liệu do format nhầm phân vùng E. Trong ngày tất cả dữ liệu được khôi phục thành công và bàn giao cho quý khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *