Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy tính format nhầm

Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy tính format nhầm
Rate this post

– Ngày 13/3/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Hữu (O963095528). Ổ cứng máy tính mất dữ liệu do fomet nhầm phân vùng E. Trong ngày tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho quý khách .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *