Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy tính Hitachi 80GB

Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy tính Hitachi 80GB
Rate this post

– Ngày 7/2/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng máy tính cho chú Trí (O904141537). Ổ cứng Hitachi 80GB model: HTS541680 được khách hàng mang đến trong tình trạng không hoạt động. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Trong ngày data của quý khách được khôi phục.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *